Hart voor Brabant

Wijkfoto Heusden

De foto van de wijken in Heusden laat zien hoe het op wijk- en buurtniveau staat met de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Het is een nieuw signaleringsinstrument, waarin informatie van GGD Hart voor Brabant en gemeente Heusden in één overzicht is gebundeld.

richard